Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS RESEARCH, ACT & REFLECT #2

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

21OC.15

deadline

Deze ronde staat open vanaf 26-10-2021 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 01-12-2021 23:59

contact

Voor vragen over de oproep en procedure kun je contact opnemen met Sharvin Ramjan, of 010 436 1600.

informatie

Deze open oproep is gericht op grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Zet jij je in voor dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan? Draag je van daaruit bij aan het ontwerpveld, of bevraag je juist de bestaande frames binnen het ontwerpveld? Dien dan voor 1 december 2021 23:59 uur een aanvraag in voor een programma of project.

voor wie?
Platforms, organisaties of collectieven die zich verhouden tot de vakgebieden vormgeving, architectuur of digitale cultuur kunnen indienen. Ook partijen die in oprichting zijn of waarvan de oprichting deel uitmaakt van het programma zijn welkom. Aanvragen worden niet beoordeeld op eerder georganiseerde activiteiten en behaalde resultaten. Zo bieden we nieuwe grassroots-initiatieven een gelijk speelveld.

Partijen die al een structurele subsidierelatie hebben met het Rijk (BIS) of worden ondersteund in de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie of de 1- en 2-jarige activiteitenprogramma's van het Stimuleringsfonds kunnen niet indienen.