Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS ANDERS WERKEN AAN WONEN

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

21OC.17

deadline

Deze ronde staat open vanaf 22-11-2021 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 28-03-2022 23:59

contact

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met telefoonnummer 010 - 310 79 37. Of stuur een e-mail naar:

Nazanin Hedayati
Martijn Kerkmeijer

informatie

Heb jij een ontwerpend onderzoeksvoorstel gericht op de woonopgave in Nederland en wil je werken aan een duurzaam en inclusief ontwerpvoorstel waarin de huidige en toekomstige woonbehoefte centraal staat? En wil je hierin optrekken met lokale of regionale stakeholders en relevante experts? Dien een voorstel in voor een ontwerpend onderzoek gericht op vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen voor de woonopgave in Nederland.

• aantal subsidies: 15 voorstellen à € 30.000 (fase 1)
• looptijd: mei 2022 - januari 2023, waarna aanvragen mogelijk is voor een vervolgfase à max. € 40.000 (fase 2)
• dien een opstartsubsidie in, doorlopend tot en met 1 februari 2022, ter voorbereiding van een aanvraag
(optioneel)