Ga naar de inhoud

FESTIVALS 23FB

over

Met de regeling Festivals en publiekspresentaties ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren…lees meer op de website

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

aanvraagronde

23FB

deadline

Deze ronde staat open vanaf 23-02-2023 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 24-10-2023 23:59

contact

Heeft u hulp nodig, bekijk de FAQ, te vinden onder het vraagteken in de menubalk. Of stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Festivals en publiekspresentaties .

Je kan ook bellen met 010 436 16 00.

informatie

De regeling is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals en publiekspresentaties op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. De begroting moet inzichtelijk maken op welke activiteiten de subsidieaanvraag betrekking heeft.

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van het reglement van de
Regeling Festivals en publiekspresentaties (pdf). Zorg er daarom voor dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden, criteria en doelstellingen die hierin staan vermeld.

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag Festivals en publiekspresentaties (PDF) vindt u handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aan de hand hiervan kunt u een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. Zorg daarom dat u de leidraad goed leest voordat u een subsidieaanvraag opstelt