Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS BOUWEN AAN TALENT 2023 - STARTENDE MAKERS EN ONTWERPERS

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

23OC.22

deadline

Deze ronde staat open vanaf 07-09-2023 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 18-10-2023 23:59

contact

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag aan Maria van der Togt via bouwenaantalent@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

informatie

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Bouwen aan talent
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Bouwen aan talent voor startende makers en ontwerpers. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.