Ga naar de inhoud

VOUCHERS DUURZAME ECONOMIE EN RUIMTE

over

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt vanuit verschillende subsidieregelingen vouchers. Daarbij hanteren wij een vereenvoudigde aanvraagprocedure en een verkorte beoordelingstermijn. Voor een toelichting op de procedure en beoordelingstermijn die op uw aanvraag van toepassing zijn verwijzen wij u graag naar de subsidieregeling of open oproep tekst, op basis waarvan u naar deze online aanvraagomgeving bent verwezen.

Om een aanvraag te kunnen indienen moet u zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Deadline
Voor voucheraanvragen geldt dat gedurende een vooraf duidelijk gecommuniceerde periode doorlopend kan worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij het moment waarop de aanvraag compleet is als uitgangspunt dient. Vouchers kunnen worden verstrekt zolang het beschikbare subsidiebudget dat toelaat. Als u bij het indienen van uw aanvraag tot het laatste moment wacht neemt u het risico dat uw aanvraag vanwege een verwachte overschrijding van het subsidieplafond niet in behandeling kan worden genomen.

aanvraagronde

21VR.02

deadline

Deze ronde staat open vanaf 01-10-2021 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 30-11-2021 23:59

contact

Heeft u hulp nodig, bekijk de FAQ, te vinden onder het vraagteken in de menubalk. Of neem contact op met afdeling Voucher Ruimtelijk Ontwerp.

informatie

Binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp kan een project ingediend worden door het ‘VRO-projectcanvas’ in te vullen. Dit projectcanvas geeft op beknopte wijze inzicht in de aspecten van het project die voor de uitvoering en opvolging ervan van belang zijn.

Download:

VRO-projectcanvas
VRO projectcanvas toelichting.