Ga naar de inhoud

VOUCHERS OPSTARTSUBSIDIE ANDERS WERKEN AAN WONEN

over

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt vanuit verschillende subsidieregelingen vouchers. Daarbij hanteren wij een vereenvoudigde aanvraagprocedure en een verkorte beoordelingstermijn. Voor een toelichting op de procedure en beoordelingstermijn die op uw aanvraag van toepassing zijn verwijzen wij u graag naar de subsidieregeling of open oproep tekst, op basis waarvan u naar deze online aanvraagomgeving bent verwezen.

Om een aanvraag te kunnen indienen moet u zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Deadline
Voor voucheraanvragen geldt dat gedurende een vooraf duidelijk gecommuniceerde periode doorlopend kan worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij het moment waarop de aanvraag compleet is als uitgangspunt dient. Vouchers kunnen worden verstrekt zolang het beschikbare subsidiebudget dat toelaat. Als u bij het indienen van uw aanvraag tot het laatste moment wacht neemt u het risico dat uw aanvraag vanwege een verwachte overschrijding van het subsidieplafond niet in behandeling kan worden genomen.

aanvraagronde

21VR.05

deadline

Deze ronde staat open vanaf 13-12-2021 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 20-01-2022 23:59

contact

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met telefoonnummer 010 - 310 79 37. Of stuur een e-mail naar:

Nazanin Hedayati
Martijn Kerkmeijer

informatie

Aanvragen voor een opstartsubsidie kunnen doorlopend worden ingediend op elk moment tot en met 1 februari 2022. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Het fonds stelt een budget beschikbaar voor ondersteunen van maximaal 16 voorstellen voor een opstartsubsidie. Als de 16 voorstellen geselecteerd zijn, dan sluit de regeling per direct en worden eventueel later ingediende voorstellen niet meer in behandeling genomen.

De opstartfase loopt tot uiterlijk 28 maart 2022 en resulteert in een uitgewerkt voorstel voor een ontwerpend onderzoek, dat kan worden ingediend voor de Open Oproep Anders werken aan wonen.