Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS OPSTARTSUBSIDIE ANDERS WERKEN AAN WONEN

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

21OC.16

deadline

Deze ronde staat open vanaf 14-11-2021 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 01-02-2022 23:59

contact

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met telefoonnummer 010 - 310 79 37. Of stuur een e-mail naar:

Nazanin Hedayati
Martijn Kerkmeijer

informatie

Voorafgaand aan de officiële sluitingsdatum van de Open Oproep Anders werken aan wonen is het mogelijk om in de periode 19 november 2021 t/m1 februari 2022 doorlopend een opstartsubsidie aan te vragen. De opstartsubsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Deze opstartsubsidie stelt ontwerpers in staat om de kansen te verkennen voor samenwerking met partijen uit verschillende sectoren, en een uitgewerkt projectvoorstel op te stellen voor de open oproep. Cofinanciering is bij deze subsidie niet verplicht.

In de aanvraag voor een opstartsubsidie worden de activiteiten beschreven die bijdragen aan:

- verkennen van de vraagstelling,
- uitwerken van plan van aanpak,
- betrekken van samenwerkingspartners,
- en/of het organiseren van cofinanciering.