Ga naar de inhoud

VOUCHERS OPSTARTSUBSIDIE OPEN OPROEP BOUWEN VANUIT DE BODEM

over

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verstrekt vanuit verschillende subsidieregelingen vouchers. Daarbij hanteren wij een vereenvoudigde aanvraagprocedure en een verkorte beoordelingstermijn. Voor een toelichting op de procedure en beoordelingstermijn die op uw aanvraag van toepassing zijn verwijzen wij u graag naar de subsidieregeling of open oproep tekst, op basis waarvan u naar deze online aanvraagomgeving bent verwezen.

Om een aanvraag te kunnen indienen moet u zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Deadline
Voor voucheraanvragen geldt dat gedurende een vooraf duidelijk gecommuniceerde periode doorlopend kan worden ingediend. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij het moment waarop de aanvraag compleet is als uitgangspunt dient. Vouchers kunnen worden verstrekt zolang het beschikbare subsidiebudget dat toelaat. Als u bij het indienen van uw aanvraag tot het laatste moment wacht neemt u het risico dat uw aanvraag vanwege een verwachte overschrijding van het subsidieplafond niet in behandeling kan worden genomen.

aanvraagronde

22VR.01

deadline

Deze ronde staat open vanaf 23-05-2022 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 08-07-2022 23:59

contact

Voor vragen over de open oproep en de procedure kunt u contact opnemen met telefoonnummer 010 - 310 79 37. Of stuur een e-mail naar: Martijn Kerkmeijer

informatie

Lees de Regeling Open Oproep en de tekst van de Opstartsubsidie Bouwen vanuit de bodem goed door voordat u een subsidieaanvraag start. Gebruik de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag open oproep 2022 om de aanvraag voor te bereiden.

Aanvragen voor een opstartsubsidie kunnen doorlopend worden ingediend op elk moment tot en met 8 juli 2022. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen. Het moment van indienen van een volledige aanvraag is daarbij leidend. Let op: er zijn maximaal 16 opstartsubsidies beschikbaar. Als deze alle zijn vergeven, kan geen opstartsubsidie meer worden aangevraagd. Dit kan dus ook eerder dan 8 juli zijn. Op de website wordt regelmatig een update van het aantal toegekende en in behandeling genomen aanvragen gepubliceerd. Houd dit goed in de gaten.

Voor de opstartsubsidie is het niet mogelijk uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voor te leggen aan een stafmedewerker. Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.