Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS KLIMAAT(ON)RECHTVAARDIGHEID 2024 - FASE 1

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Deze adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de verschillende adviescommissies en hun overige functies.

aanvraagronde

24OC.13

deadline

Deze ronde staat open vanaf 23-05-2024 en je dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 09-07-2024 23:59

contact

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Mireille de Koning en/of Roxanne da Graça via internationalization@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

informatie

Lees de Regeling Open Oproep en de Open Oproep Klimaat(on)rechtvaaardigheid goed door voordat je een subsidieaanvraag start. Gebruik de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag open oproep 2022 om de aanvraag voor te bereiden.

Je kunt geen conceptprojectplan aan het fonds voorleggen. Wel kan je in de voorbereiding van je aanvraag tot uiterlijk 2 juli 2024 per mail of op basis van een belafspraak advies aan ons vragen. Op donderdag 20 juni 2024 organiseert het Stimuleringsfonds om 15:00 CET een spreekuur over de Open Oproep Klimaat(on)rechtvaardigheid .