Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS OVER GRENZEN 2024 - CANVASFASE

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Deze adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de verschillende adviescommissies en hun overige functies.

aanvraagronde

24OC.14

deadline

Deze ronde staat open vanaf 23-05-2024 en je dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 26-08-2024 23:59

contact

Is er iets niet duidelijk? Voor vragen over de open oproep en de procedure kan je contact opnemen met Manon van den Bliek of Ivo de Jeu, via actieprogramma@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

informatie

Lees de open oproep tekst altijd goed door voordat je een subsidieaanvraag start. Hierin worden de beoordelingscriteria vermeld die door de adviescommissie worden gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen. Voor de open oproep is het niet mogelijk een conceptaanvraag of projectplan ter advies voor te leggen aan een stafmedewerker. Je definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat je je aanvraag hebt ingediend.

Op donderdag 6 juni 2024 om 16.00 uur vindt de online kick-off plaats.

Let op! Vul bij de einddatum in het aanvraagformulier 26 augustus 2024 in.