Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS PROFESSIONALISERING EN PRAKTIJKVERDIEPING 11

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

23OC.19

deadline

Deze ronde staat open vanaf 30-08-2023 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 04-10-2023 23:59

contact

Dewi Kruijk
Chloë Neeleman

Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Lees de Regeling Open Oproep en de Open Oproep goed door voordat u een subsidieaanvraag start. Gebruik de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag open oproep 2022 om de aanvraag voor te bereiden.