Ga naar de inhoud

OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS RESIDENCY JAF 2025

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of bij een van de Kamers van Koophandel die vallen binnen het Koninkrijk der Nederlanden).

Per regeling wordt gewerkt met een pool van adviseurs die op oproepbasis deelnemen aan de vergaderingen. Op basis van de aanvragen wordt gekeken welke expertise nodig is. Deze adviescommissie beoordeelt jouw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de verschillende adviescommissies en hun overige functies.

aanvraagronde

24OC.21

deadline

Deze ronde staat open vanaf 04-07-2024 en je dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 12-09-2024 17:00

contact

Voor meer informatie over de residency bij Jatiwangi art Factory en de selectieprocedure voor ontwerpers kun je contact opnemen met team Internationalisering via mail team Internationalisering. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.

informatie

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep residency Jatiwangi art Factory.
Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

En de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.