OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS BUREAUS VOOR TALENT-TRAJECT

Responsive image

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlands equivalent hiervan) op het moment dat u subsidie ontvangt.

aanvraagronde

20OC.18

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 29-06-2020 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 31-07-2020

contact

Dominique Geelen
Carlijn Limburg


Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de open oproep tekst altijd goed door voordat u een inzending start.

Hierin worden de beoordelingscriteria vermeld die door de commissie worden gehanteerd bij het beoordelen van de inzendingen. Ook vindt u hier de voorwaarden waaraan uw inzending moet voldoen.