INTERNATIONALISERING / INTERNATIONALIZATION TIJDELIJKE PROCEDURE INTERNATIONAAL SAMENWERKEN

Responsive image

over

Met de Tijdelijke Procedure voor ondersteunen Internationaal Samenwerken ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie... lees meer op de website

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat u subsidie ontvangt.

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

20IP2

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 01-10-2020 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 01-12-2020

contact

Heeft u hulp nodig, bekijk de FAQ, te vinden onder het vraagteken in de menubalk. Of neem, contact op met de coördinator: Roxanne Minten

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) altijd goed door voordat u een subsidieaanvraag start.

Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Voorbereiding Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.