UPSTREAM: MUSIC X DESIGN 20UA

Responsive image

over

Met de regeling Upstream: Music x Design ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie in de ervaring en uitvoering van muziek in de genres pop, urban en aanverwante disciplines. De subsidies zijn bedoeld voor het ontwikkelen en realiseren van artistiek hoogwaardige samenwerkingen tussen popartiesten en ontwerpers en makers uit de creatieve industrie. De regeling ondersteunt projecten die nieuwe perspectieven mogelijk maken op de inzet of samenkomst van beeldcultuur en technologie bij de ervaring van popmuziek voor een breed publiek…lees meer op de website

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

20UA

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 28-11-2019 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 02-04-2020

contact

Sean Gilis
Ibrahim Alaoui Chrifi

Tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum kunt u uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen. Dit kunt u per e-mail aan een van bovenstaande stafmedewerkers voorleggen.

Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Upstream: Music x Design (PDF) altijd goed door voordat u een subsidieaanvraag start.

Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Voorbereiding Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan.