UPSTREAM: MUSIC X DESIGN 20UB

Responsive image

over

Met de regeling Upstream: Music x Design ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie in de ervaring en uitvoering van muziek in de genres pop, urban en aanverwante disciplines. De subsidies zijn bedoeld voor het ontwikkelen en realiseren van artistiek hoogwaardige samenwerkingen tussen popartiesten en ontwerpers en makers uit de creatieve industrie. De regeling ondersteunt projecten die nieuwe perspectieven mogelijk maken op de inzet of samenkomst van beeldcultuur en technologie bij de ervaring van popmuziek voor een breed publiek…lees meer op de website

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

20UB

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 02-04-2020 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 10-09-2020

contact

Heeft u hulp nodig, bekijk de FAQ, te vinden onder het vraagteken in de menubalk. Of neem, contact op met de coördinator: Sean Gilis

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Upstream: Music x Design (PDF) altijd goed door voordat u een subsidieaanvraag start.

Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Voorbereiding Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en presentatieplan.