OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS CHRONISCH GEZOND

Responsive image

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

aanvraagronde

20OC.01

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open van 29-11-2019 tot 05-02-2020

contact

Nazanin Hedayati
Jetske van Oosten

U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan Nazanin Hedayati via 010 4361600 of n.hedayati@stimuleringsfonds.nl. Uw aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Lees de open oproep tekst altijd goed door voordat u een subsidieaanvraag start. Hierin worden de beoordelingscriteria vermeld die door de adviescommissie worden gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen.