OPEN OPROEPEN / OPEN CALLS RUIMTE VOOR TALENT IV

Responsive image

over

Open Oproepen worden uitgeschreven om specifieke opgaven te agenderen en om ontwerpers te betrekken bij deze actuele opgaven in de diverse werkterreinen binnen het fonds…lees meer over alle openstaande open oproepen op de website.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlands equivalent hiervan) op het moment dat u subsidie ontvangt.

Per regeling is een externe adviescommissie benoemd. Deze adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. U kunt de verschillende commissies hier vinden.

aanvraagronde

20OC.03

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 20-12-2019 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 20-02-2020

contact

Marieke Ladru
Sharvin Ramjan

Tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum kunt u uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen. Dit kunt u per e-mail aan Marieke Ladru voorleggen.

Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de open oproep tekst altijd goed door voordat u een subsidieaanvraag start.

Hierin worden de beoordelingscriteria vermeld die door de adviescommissie worden gehanteerd bij het beoordelen van de aanvragen. Ook vindt u hier de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen.

Voor deze oproep geldt dat het subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €25.000 per project. Hiervan is maximaal €10.000 gereserveerd voor de partner.