VOUCHERS PRESENTATIE BUITENLAND

Responsive image

over

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt.

Procedure

  • u kunt vanaf 4 maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen (6 maanden voor Actieagenda Internationaal);
  • de behandeltermijn van een aanvraag bedraagt maximaal 5 weken;
  • Tot het einde van de looptijd van de ronde mag er per aanvrager 1 voucher worden toegekend;
  • de subsidieperiode is maximaal 4 maanden.


U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlands equivalent hiervan) op het moment dat u subsidie ontvangt.

aanvraagronde

20IV

deadline

U kunt het online aanvraagformulier indienen tot 23.59 uur op de dag voorafgaand aan onderstaande datum. Nadrukkelijk advies is om dit eerder te doen.

Deze ronde staat open vanaf 23-12-2019 en u dient de aanvraag te hebben verstuurd vóór 19-11-2020

contact

Anselm van Sintfiet

Uw definitieve aanvraag is niet zichtbaar voor de fondsmedewerkers tot het moment dat u uw aanvraag heeft ingediend.

informatie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF)

Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad Voorbereiding Subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van een projectplan, begroting en communicatieplan. Meer informatie over de Voucher Actieagenda internationaal kun op onze website vinden.

In het kalenderjaar 2020 mag een aanvrager maximaal 1 subsidiebijdrage ontvangen via de voucherregeling.Aanvragen worden per 2-1-2020 weer in behandeling genomen.